Ondernemen is topsport!

Arbeidsrecht

 

Met ingang van 2015 gelden belangrijke nieuwe regels voor arbeidsovereenkomsten en ontslag.

Zo kan bijvoorbeeld een proeftijd alleen nog worden toegepast bij een contract met een duur van meer dan 6 maanden en ontstaat al na het 2e jaar recht op een contract voor onbepaalde duur.

Ook bestaat het risico dat u een (extra) maandsalaris verschuldigd bent indien u een medewerker de beëindiging van een contract voor bepaalde duur niet of niet tijdig aanzegt.

Als werkgever bent u een transitievergoeding verschuldigd, indien een medewerker meer dan 2 jaar voor u als (opvolgend) werkgever werkzaam is geweest en u het initiatief neemt tot ontslag.

Verder kan de loondoorbetalingsverplichting bij nul-urencontracten (oproepcontracten) niet langer dan 6 maanden worden uitgesloten, waarna een medewerker recht zou kunnen hebben op een contract voor onbepaalde duur voor het gemiddeld aantal gewerkte uren.

Echter, ook bij contracten voor bepaalde of onbepaalde duur kan op basis van het zgn. rechtsvermoeden de loondoorbetaling worden geclaimd over meer uren dan overeengekomen in de arbeidsovereenkomst.

 

Verrassingen met betrekking tot arbeidsrecht kunnen u dus veel (meer) geld gaan kosten.

Ventoux kent de juridische valkuilen, misverstanden en kansen binnen het arbeidsrecht.
Voorkom teleurstelling en onnodige schade en zorg voor duidelijkheid en zekerheid, zowel tijdens als na afloop van de arbeidsovereenkomst.

 

Wij kunnen uw arbeidsovereenkomst(en) screenen op juridische risico's en houdbaarheid.

Met onze unieke online contractservice bieden wij u snel en voordelig een arbeidsovereenkomst op maat, welke optimaal is afgestemd op uw wensen én gebruik maakt van de wettelijke geboden kansen.


Wij bieden op maat gesneden advies voor het mkb, van aanname tot en met ontslag. 

Stel hier vrijblijvend uw vraag en/of maak gebruik van ons gratis intakegesprek.

 

 

Of uw adviesbehoefte nu bestaat uit het screenen of opstellen van juridisch sterke arbeidsovereenkomsten, toepassing van een proeftijdbeding, tussentijdse opzegging, wettelijke opzegtermijn, loondoorbetalingsverplichting, ontslag, een (dreigend) arbeidsconflict of overtreding van het concurrentiebeding, relatiebeding of geheimhoudingsbeding, wij zijn u graag van dienst... 

 

Online contractservice

Snel en voordelig een arbeidsovereenkomst op maat welke aansluit bij (én gebruik maakt van) de nieuwe wet Werk&Zekerheid?

Maak gebruik van onze unieke Online contractservice!

 
 

 

Meer over arbeids- en ontslagrecht:

Wet Flexibel Werken

Ontslagrecht

Wet Werk&Zekerheid

Arbeidscontract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via:

telefoon: 035-2600260 |  online contactformulier | e-mail: info@ventouxlegal.nl 

 

 

Hilversum | Amsterdam | Amersfoort | Utrecht | Almere | Haarlem | Nijmegen | Den Bosch

 

Privacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxlegal.nl  |  © 2019