Ondernemen is topsport!

Rechtsvermoeden arbeidsovereenkomst

 

Rechtsvermoeden omtrent het bestaan van een arbeidsovereenkomst:

Als er geen schriftelijke arbeidsovereenkomst (meer) bestaat, kan onduidelijkheid en onzekerheid ontstaan over de rechtspositie van zowel de werknemer als de werkgever.

Hierdoor is in de wet vastgelegd dat het bestaan van een arbeidsovereenkomst in rechte wordt vermoed, als in 3 aaneengesloten maanden wekelijks arbeids is verricht, danwel minimaal 20 uren per maand.

 

Rechtsvermoeden ten aanzien van de omvang van een arbeidsovereenkomst:

Tenzij in een arbeidsovereenkomst op (juridisch) juiste wijze uitsluiting van loondoorbetaling is overeengekomen (bijv. dmv een arbeidsovereenkomst met uitzendbeding of het eerste halfjaar van een oproepcontract) is de omvang van de arbeidsovereenkomst (in uren per week/maand) gelijk aan het gemiddeld aantal uren over enige periode van 3 maanden.

Dit recht kan met terugwerkende kracht worden geclaimd, zelfs op basis van werkzaamheden tijdens eerdere arbeidsovereenkomsten.

Hoewel de werkgever hierbij de mogelijkheid heeft argumenten aan te voeren op grond waarvan het rechtsvermoeden niet van toepassing zou moeten zijn, blijkt in de praktijk dat rechters hier vaak niet gevoelig voor zijn.

 

Laat u voor het aangaan van een dienstverband goed informeren over de voor uw situatie best passende arbeidsovereenkomst.

 

 

Maak gebruik van de mogelijkheden die de wet biedt en voorkom onnodig dure verrassingen achteraf. 

 

 

Meer over arbeids- en ontslagrecht:

Wet Flexibel Werken

Ontslagrecht

Uitzendrecht

Wet Werk&Zekerheid

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via:

telefoon: 035-2600260 |  online contactformulier | e-mail: info@ventouxlegal.nl 

 

 

Privacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxlegal.nl  |  © 2020