Ondernemen is topsport!

Uitzendrecht

 

Uitzendrecht is een specialisme binnen het arbeidsrecht.

 

Wij adviseren opdrachtgevers/inleners ten aanzien van de mogelijkheden, kansen, risico's én kosten van het gebruikmaken van uitzendkrachten, payroll-medewerkers en detacheringspersoneel.

 

Daarnaast adviseren wij uitzend-, payroll- en detacheringsondernemingen ondermeer met betrekking tot het voorkomen en oplossen van arbeidsjuridische uitzendvraagstukken, alsmede het opstellen van maatwerk overeenkomsten van opdracht en algemene voorwaarden. Ook begeleiden wij hen bij zowel de voorbereiding op NEN-4400-1 certificering, alsmede tijdens de NEN-audit zelf.

 

Tevens adviseren wij flexpersoneel over hun specifieke arbeidsrechtelijke situatie.

 

 

Wij kunnen u ondermeer informeren en op maat adviseren over:

 • de nieuwe wet Werk&Zekerheid in combinatie met uitzendrecht, waaronder:
  • proeftijdbeding
  • wanneer ontstaat recht op een contract voor onbepaalde tijd?
  • het nieuwe ontslagrecht
  • opvolgend werkgeverschap
  • transitievergoeding
  • aanzeg- en opzegtermijnen
 • de juridische verschillen tussen een uitzendovereenkomst, nulurencontract, min-max contract en detacheringsovereenkomst
 • uw rechten en plichten ingeval u een uitzend-, payroll- of detacheringsmedewerker in eigen loondienst wenst te nemen
 • uw aansprakelijkheidsrisico ingeval van schade door uitzend-, payroll- of detacheringsmedewerker
 • de toepasselijkheid van algemene voorwaarden van een uitzend-, payroll- of detacheringsbureau
 • inlenersaansprakelijkheid, wet ketenaansprakelijkheid (wKa) en wettelijke vrijwaring

 

Tevens kunnen wij uitzend-, payroll-, en detacheringsbureaus van dienst zijn met:

 • het controleren/opstellen van:
  • uitzend-, payroll- of detacheringsovereenkomst (met medewerker)
  • arbochecklist (met medewerker en opdrachtgever/inlener)
  • opdrachtbevestiging/overeenkomst van opdracht (met inlener/opdrachtgever)
  • algemene voorwaarden (inclusief deponeren)
 • advies over uw rechten en plichten ingeval de ABU-CAO wel of niet algemeen verbindend verklaard is
 • advies en begeleiding met betrekking tot het behalen en behouden van de NEN-4400-1 certificering en het SNA-keurmerk

 

Met ruim 20 jaar ervaring in uitzendrecht, zijn wij u graag op maat van dienst. 

 

Meer over arbeids- en ontslagrecht:

Wet Flexibel Werken

Ontslagrecht

Wet Werk&Zekerheid

Arbeidscontract

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via:

telefoon: 035-2600260 |  online contactformulier | e-mail: info@ventouxlegal.nl 

 

 

Privacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxlegal.nl  |  © 2021