Ondernemen is topsport!

Wet Flexibel Werken

 

Met ingang van het jaar 2016 is de wet Flexibel Werken van toepassing voor werkgevers met meer dan 10 personeelsleden.

Deze wet is ondermeer bedoeld om het thuiswerken te bevorderen, alsmede het werken op voor de werknemer beter passende werktijden.

 

In deze wet zijn de rechten en plichten van zowel werknemer als werkgever vastgelegd, ten aanzien van het aanpassen van de arbeidstijden, arbeidsduur en arbeidslocatie.

Zo kan een werknemer naast een aanpassing (let op: zowel verkleining als vergroting) van het aantal uren, de werkgever nu ook verzoeken de werktijden en werkplek te wijzigen.

Een werknemer kan een dergelijk verzoek indienen als hij minimaal een halfjaar in dienst is.

 

De werkgever mag een verzoek om aanpassing van het aantal arbeidsuren, de arbeidstijden en/of de werkplek in principe alleen wijzigen, als hiertegen zwaarwegende bedrijfsbelangen gelden.

Als de werkgever niet minimaal één maand voor de ingangsdatum van het wijzigingsverzoek heeft gereageerd, mag de werknemer er automatisch vanuit gaan dat het verzoek is ingewilligd.

Na een (terechte) afwijzing van een verzoek door de werkgever, dient de werknemer minimaal één jaar te wachten alvorens een nieuw verzoek mag worden ingediend.

 

 

Meer over arbeids- en ontslagrecht:

Ontslagrecht

Uitzendrecht

Wet Werk&Zekerheid

Arbeidsovereenkomsten

 

Voor vragen kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen via:

telefoon: 035-2600260 |  online contactformulier | e-mail: info@ventouxlegal.nl 

 

 

Privacy verklaring  |  Telefoon: 035-2600260  |  e-mail: info@ventouxlegal.nl  |  © 2020